מאמרים

סוגיית המזון המסובסד בעולם האקדמאי - המשך המאמר

באוניברסיטאות מסוימות לדוגמה, הזכות לפתיחת קפיטריות חדשות אשר יכניסו מגוון ותחרות ויסייעו בהורדת מחירי המזון ניתנת על ידי גופים כאלו ואחרים (אגודת הסטודנטים, הנהלת האוניברסיטה וכד') אשר אינם מתנהלים בשקיפות מלאה ולא בטוח כי דואגים תמיד אך ורק לרווחתו של הסטודנט הממוצע. קשה לומר שאנחנו מופתעים, הרי כך מתנהלים דברים רבים בארץ שלנו...

 

על מנת לשנות את המצב ולדאוג לשיפור אמיתי ומהותי בחייהם של אוכלוסיית הסטודנטים, חייבים להכניס תחרות אמיתית בתחום המזון במוסדות לימוד, על ידי הכנסת שחקנים נוספים לשוק (קפיטריות ומסעדות חדשות). בנוסף, מוטלת על המדינה והממשלה העומדת בראשה החובה המוסרית הבסיסית לסייע יותר לאוכלוסייה חשובה זו, ולתמוך בה. צעד מתבקש בכיוון זה הוא הגדלת התקציב לסבסוד מזון עבור סטודנטים, כמו גם סבסוד דברים נוספים.

השתתת פיקוח ורגולציה על הנהלת מוסדות הלימודים השונות או לפחות אלו השייכות למדינה כדוגמת האוניברסיטאות היא דרך נוספת לוודא כי הסטודנטים יקבלו את המגיע להם.

חזרה לחלק ראשון