מאמרים

לימודי תקשורת במכללה - המשך המאמר

כיצד היא פועלת? כיצד היא משפיעה על המתרחש בעולם ומיהם בעלי האינטרסים שצריכים לעמוד בראשה? וכד'. כאן (בחלק התיאורטי של הלימודי) עולות שאלות עמוקות ובעלות חשיבות אדירה לכל המתרחש בעולם, גם הרבה מעבר לעולם התקשורת. לתקשורת השפעה חזקה מאוד על דעת הקהל, ולכן על כל המתרחש בעולם. האנשים המגיעים לעמדות השליטה באמצעי התקשורת השונים זוכים אם כך לכוח עצום, וזוהי סוגיה עליה חייב כל אחד העוסק בתחום לתת את הדעת.

ללימודי תקשורת במכללה יתרונות רבים ומגוונים. הלימוד יחד עם אנשים צעירים נוספים אשר כולם חולקים את האהבה והעניין לתקשורת עשוי להיות מפרה ופרודוקטיבי. לאחר שלוש שנות לימודים יוצאים בוגרי התואר לעולם התקשורת שבארץ ובעולם, ומשתלבים בו בדרך כזו או אחרת. ניתן לומר כי אחוז בוגרי לימודי התקשורת המוצאים עבודה בתחום עצמו הוא גבוה יחסית לאחוז בתחומים אחרים. זוהי עובדה מעודדת עבור מי שמעוניין מאוד להשתלב בעולם התקשורת, ועכשיו יודע גם מהי הדרך הטובה והבטוחה ביותר לעשות זאת...

חזרה לחלק ראשון